کالای ایرانی

پلوپز ، آرام پز و گرم نگهدار

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
RC101E-230V پلوپز صادراتی پارس خزر
پلوپز صادراتی RC101E-230V با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC101E-110V پلوپز صادراتی پارس خزر
پلوپز صادراتی RC101E-110V با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC181G-230V پلوپز صادراتی پارس خزر
پلوپز صادراتی RC181G-230V با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC181E-110V پلوپز صادراتی پارس خزر
پلوپز صادراتی RC181E-110V با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC271G-230V پلوپز صادراتی پارس خزر
پلوپز صادراتی RC271G-230V با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز 61 دونفره صادراتی 230 ولت پارس خزر
پلوپز 61 دونفره صادراتی 230 ولت با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
(سفید-زرد)  RC-101TSP پلوپز کندوج پارس خزر
پلوپز کندوجRC-101TSP (سفید-زرد) با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
(سفید-زرد)  RC181TSP پلوپزکندوج پارس خزر
پلوپزکندوج‌ RC181TSP (سفید-زرد) با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC271TYAN  پلوپز تیان پارس خزر
پلوپزتیان‌ - RC271TYAN با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز 61 دونفره صادراتی 110 ولت پارس خزر
پلوپز صادراتي مدل RC61TS-110V با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC101TS پلوپز پارس خزر
پلوپز-RC101TS با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC181TS پلوپز پارس خزر
پلوپز-RC181TS با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC271TS پلوپز پارس خزر
پلوپز-RC271TS با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC-361TSW پلوپز سفید پارس خزر
پلوپز سفیدRC-361TSW با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
(سفید-زرد)  RC271TSP پلوپز کندوج پارس خزر
پلوپز کندوج RC271TSP (سفید-زرد) با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC101TYAN - پلوپز تیان پارس خزر
پلوپزتیان - RC101TYAN با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC-61Tyan پلوپزتایمردار دونفره پارس خزر
پلوپزتایمردار دونفره RC-61Tyan با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC181TYAN پلوپز تیان پارس خزر
پلوپزتیان‌RC181TYAN با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
61TSN پلوپزتایمردار دونفره پارس خزر
پلوپزتایمردار دونفره 61TSN با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز آ رام پز RCSC 101 پارس خزر
پلوپز- آر‌ام‌ پزRCSC101 با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز آ رام پز RCSC 181 پارس خزر
پلوپز- آر‌ام‌ پزRCSC181 با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز آ رام پز RCSC 271 پارس خزر
پلوپز- آر‌ام‌پز-RCSC271 با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز گرم نگه دار RCW 101 پارس خزر
پلوپز- گرم‌نگهد‌ارRCW101 با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز گرم نگه دار RCW 181 پارس خزر
پلوپز- گرم‌نگهد‌ار-RCW181 با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز گرم نگه دار RCW 271 پارس خزر
پلوپز- گرم‌ نگهد‌ارRCW271 با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
DMC-181P پلوپز دیجیتال پارس خزر
پلوپز دیجیتال - DMC-181P با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
RC-181TYAN-N پلوپز پارس خزر
پلوپز RC-181TYAN-N با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز هوشمند تفتان 101 پارس خزر
پلوپزهوشمند تفتان 101   با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
پلوپز هوشمند تفتان 181 پارس خزر
پلوپز هوشمند تفتان 181 با دو ماه وارانتي و 25 ماه گارانتي و 10 سال پشتيباني
محصولات جدید
محصولات پربازدید
دسته بندی محصولات